• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Loaded

Fiftyfive+

Brand identity, Print & online design, Copywriting, Motion design, Photo / Videography, Advertising

In een krappe arbeidsmarkt, die vaak te weinig kansen biedt aan 55-plussers, kiest FIFTYFIVE+ ervoor om het ongekende arbeidspotentieel te benutten van 55-plussers en gepensioneerden om zo bij te dragen aan een hogere tewerkstellingsgraad, tot welzijn van iedereen. Hun ambitie bestaat erin dynamische 55- en 65-plussers een inspirerende ervaring te bieden op weg naar flexibel werkbaar werk, en hun ‘partner of choice’ te zijn voor de rest van hun loopbaan. Welkom bij FIFTYFIVE+

Ervaring werkt.